I.M.I. AUTO spol. s r.o.
Cabajská cesta 10
949 01 NITRA

Predaj:
0911 291 776

Servis:
0911 291 755

Podklady

Postup uzavretia poistenia

V prípa de záujmu uzatvoriť poistenie motorového vozidla, je potrebné, aby ste predložili nasledujúce doklady:

  1. Veľký technický preukaz
  2. Faktúra o kúpe motorového vozidla
  3. Faktúra o kúpe doplnkovej výbavy